Member Flagged Vessels Register

  Authorized By Member: China
  Vessel NPFC Vessel ID Port of Registry Previous Names Vessel Type Registration Number Gear Type IRCS Vessel Tonnage Authorized By Member
  Fu Yuan Yu Leng 19 470 Fuzhou FISH CARRIERS (FO) (MIN)CHUANDENG(JI)(2016)FT-200003 BZU5K 1296.00 China
  Fu Yuan Yu Yun 65 504 Fuzhou FISH CARRIERS (FO) (MIN)CHUANDENG(JI)(2015)FT-200116 GEAR NOT KNOWN OR NOT SPECIFIED (NK) BVKI8 3026.00 China
  Fu Yuan Yu Yun 87 515 Fuzhou FISH CARRIERS (FO) (MIN)CHUANDENG(JI)(2015)FT-200078 BVMO5 3014.00 China
  FU YUAN YU7884 1227 Fuzhou Handliners (LH) (MIN)CHUANDENG(JI)(2017)FT-200072 Handlines and pole-lines (hand-operated) (LHP) BZUA2 1093.00 China
  FU YUAN YU7885 1228 Fuzhou Handliners (LH) (MIN)CHUANDENG(JI)(2017)FT-200071 Handlines and pole-lines (hand-operated) (LHP) BZUA3 1093.00 China
  GUOJI907 716 Dalian Handliners (LH), FISHING VESSELS NOT SPECIFIED (FX) (LIAO)CHUANDENG(JI)(2018)FT-200059 GEAR NOT KNOWN OR NOT SPECIFIED (NK) BZYH4 1419.00 China
  GUOJI908 717 Dalian Handliners (LH), FISHING VESSELS NOT SPECIFIED (FX) (LIAO)CHUANDENG(JI)(2018)FT-200057 GEAR NOT KNOWN OR NOT SPECIFIED (NK) BZYH5 1419.00 China
  HAI LI 18 440 Zhoushan Handliners (LH) (ZHE)CHUANDENG(JI)(2014)FT-200208 Handlines and pole-lines (hand-operated) (LHP) BZU6O 1597.00 China
  HAI LI 617 549 Zhoushan ZHE PU YU 61067 Purse seiners (SP) (ZHE)CHUANDENG(JI)(2018)FT-200054HAO SURROUNDING NETS - With purse lines - one boat operated purse seines (PS1) BZW2J 772.00 China
  HAI LI 618 550 Zhoushan ZHE PU YU 61069 Purse seiners (SP) (ZHE)CHUANDENG(JI)(2018)FT-200055HAO SURROUNDING NETS - With purse lines - one boat operated purse seines (PS1) BZW3J 738.00 China
  HAIDELI 703 819 Zhoushan Handliners (LH) (ZHE)CHUANDENG(JI)(2017)FT-200083HAO Handlines and pole-lines (hand-operated) (LHP) BZW2G 636.00 China
  HAIFENG 101 720 Zhoushan FISHING VESSELS NOT SPECIFIED (FX) (ZHE)CHUANDENG(JI)(2016)FT-200071 BZ2UN 1144.00 China
  HAIWANGLENG 1 719 Zhoushan FISHING VESSELS NOT SPECIFIED (FX) (ZHE)CHUANDENG(JI)(2016)FT-200070 BZVM4 1195.00 China
  HAIWANGLENG6 382 Zhoushan FISHING VESSELS NOT SPECIFIED (FX) (ZHE)CHUANDENG(JI)(2015)FT-200024 BZVX6 1331.00 China
  HAIXING 1 617 Shidao Handliners (LH), FISHING VESSELS NOT SPECIFIED (FX) (LU)CHUANDENG(JI)(2018)FT-200010 GEAR NOT KNOWN OR NOT SPECIFIED (NK) BZTV6 1491.00 China
  HAIXING 18 718 Zhoushan Handliners (LH) (ZHE)CHUANDENG(JI)(2016)FT-200125 Handlines and pole-lines (hand-operated) (LHP) BZ8UH 317.00 China
  HAIYANG 1 820 Shidao Handliners (LH) (LU)CHUAN DENG (JI)(2017)FT-200057 Handlines and pole-lines (hand-operated) (LHP) BBEJ1 955.00 China
  HAIYANG 2 821 Shidao Handliners (LH) (LU)CHUAN DENG (JI)(2017)FT-200058 Handlines and pole-lines (hand-operated) (LHP) BBEJ2 994.00 China
  HAIYANG 5 822 Shidao Handliners (LH) (LU)CHUAN DENG (JI)(2017)FT-200059 Handlines and pole-lines (hand-operated) (LHP) BBEJ5 994.00 China
  HAIYANG 6 823 Shidao Handliners (LH) (LU)CHUAN DENG (JI)(2017)FT-200060 Handlines and pole-lines (hand-operated) (LHP) BBEJ6 994.00 China